دي اكسيد تيتانيوم يا همان رنگدانه سفيد از اقلام موجود هميشگي اين شركت بوده كه از كشور هاي المان، مكزيك، اسلوني، چين، هند واردات صورت ميگيرد

اکسید تیتانیوم (تیتان)دانلود دیتاشیت
Kronos🇩🇪
kronos-2190
kronos-2220
kronos-2310
kronos-2360
kronos-2450
Blue Star🇨🇳
BlueStar-R878
BlueStar-R838
BlueStar-A1
Du Pont (Ti-Pure)🇺🇸
dupont-R104
dupont-R105
dupont-R706
dupont-R900
dupont-R902
Henan Bilions🇨🇳
BLR-RR2
BLR-698
BLR-886
BLR-895
Lomon🇨🇳
R-996
LR-982
LR-108
Cinkarna🇪🇪
RC-813
RC-818
RC-823
RC-833
Dongfang🇨🇳
R-5566
Pangang🇨🇳
R-298
Dongjia🇨🇳
SR-236
Cosmo🇰🇷
KA100

سفارش نمونه محصولات

می توانید نمونه های محصولات مورد نظر خود را سفارش دهید

به راهنمایی نیاز دارید؟